Persondataforordningen

Sådan behandler vi dine personlige data. Som I sikkert ved, er persondataforordningen trådt i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at vi er forpligtet til at fortælle jer, hvordan vi behandler jeres data, og forklaringen følger her: Medlemskartoteket I medlemskartoteket opbevarer vi navn, adresse, alder, mailadresse og i nogle tilfælde telefonnummer, alt sammen noget, vi har fået fra jer selv.

Medlemskartoteket opbevares kun elektronisk, ikke på papir. Formand, kasserer og medlemsadministratorer har adgang til kartoteket.

Som medlem af Viborg Lystfiskerforening er du også medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, som derfor også får dine oplysninger fra os. Hvordan de behandler dine data, må du spørge dem om. Vi bruger dine oplysninger hos forbundet til ind imellem at udsende nyhedsmails.

Dem kan du ikke slippe for, så længe du er medlem. Opkrævning af kontingent foregår gennem Nets betalingsservice, som derfor også får dine oplysninger. Ved udmeldelse slettes du ved årets udgang i de nævnte kartoteker.

Efter loven kan du forlange at få dine oplysninger slettet, men det kan kun lade sig gøre, hvis du melder dig ud af foreningen. Dine oplysninger kan dog stadig stå i gamle back-ups.

Old Boys Kammeraterne.

Der føres  en medlemsliste over medlemmer i OBK og der udsendes af og til fællesmails hvor alle mailadresser kan ses. Du kan ved henvendelse til OBKs ledelse få slettet din mailadresse, men kommer så til at mangle informationer.

Fotos

Når du lægger fotos på fangstrapporten, accepterer du samtidig, at vi må bringe disse fotos i årsskrift, nyheder, pressemeddelelser og hvor klubben ellers finder det hensigtsmæssigt.

Hvis du ikke vil optræde på fotos optaget ved diverse fællesaktiviter, ture og lignende, må du på stedet sørge for, at du ikke kommer med på billedet, når det tages.

Generelt

Det kan virke noget overdrevet, at en lille fiskeklub skal gøre rede for disse ting og overholde reglerne om personlige data, men sådan er loven altså.

Vi har aldrig haft et problem med disse forhold, og får det sandsynligvis heller aldrig. 

Jørgen Buch, juli 2023

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator