Krebs

Der er i øjeblikket hverken flod- eller signalkrebs i åerne, så der er ingen grund til at forsøge.

Hvis der igen kommer en bestand af krebs, vil vi indføre passende regler.

Fiskeri efter krebs i søerne hører ikke under Lystfiskerforeningens aftaler, så der må man spørge hos søernes ejere. 

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator