Fredningsbestemmelser

Fredning og mindstemål.
Følgende regler er gældende for medlemmer af Viborg Lystfiskerforening:

Mindstemål.

Havørred: 40 cm

Helt: 36 cm

Laks: 40 cm

Stalling: Totalfredet

Bækørred: 30 cm

Ål: 45 cm

Kildeørred: 30 cm

Gedde: 60 cm

Der må højest hjemtages i alt 3 stk. Helt, Havørred eller Bækørred pr. dag.

Fredningstider (I fredningstiden er åen lukket for al fiskeri):

Jordbro Å: 1. november til 28 – 29. februar

Simested Å: 1. november til 28 – 29. februar

Karup Å: 1. november til 28 – 29. februar

Skals Å: 1. november til 28 – 29. februar 

Fiskbæk Å: 1. november til 28 – 29. februar 

Vorgod Å:   16. oktober - 15. april


Særfredninger:

Nedfaldsfisk: Totalfredet

Gedde: Fredet 16. marts til 30. april

Stalling: Totalfredet

Alle fredningstider er begge dage inklusive!

Medlemskortet er strengt personligt og konfiskeres ved misbrug.

Kortet skal altid medbringes under fiskeri og skal forevises på forlangende.

Det giver endvidere ret til køb af gæstekort, så du kan tage en ven med på fisketur.

Fiskeri må kun foregå med stang og snøre.

Anvendelse af enhver form for selvfiskende redskaber såsom krogliner, ruser og lignende er forbudt.

Fiskeri med rogn samt levende eller døde agnfisk er forbudt på grund af faren for spredning af fiskesygdomme.

Medlemskortet giver ret til kontrol af andre fiskeres kort og fangst, men også pligt til at meddele overtrædelse af fiskeriloven og foreningens vedtægter.

Husk at gyldigt offentligt fisketegn skal forevises for at dagkort kan udstedes.© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator