Fiskbæk å, beskrivelse

Fiskbæk Å er et af foreningens vande i top-kvalitet.

Åen løber i en øde ådal, hvor der kan være langt til nærmeste landevej og bondegård.

Selv om åen ikke er særlig stor og dyb, så bliver der hvert år fanget/spottet mange fisk på helt på til 10 kg. Rekorden er 10,6 kg.

Åen har glasklart vand og flyder stille og roligt med lav strømhastighed ud i gennem ådalen. På den måde adskiller den sig fra de fleste typiske havørredåer, men fiskene kommer alligevel. Det hænger blandt andet sammen med det rene vand og de mange gydepladser, som findes længere oppe i systemet.

Åen kan fiskes både med flue, spinner og orm. Særligt fiskeriet med skumfluer om aftenen og natten er blevet meget populært de senere år.

Foreningen har fiskeretten fra nogle få kilometer nedstrøms Ravnstrup og så ud til udmundingen.

De senere år er en del af åen blevet genetableret hvor man har lagt åen tilbage til dens naturlige leje, samtidigt med at man har stoppet nogle af de mange drænkanaler, for at skabe våde enge. Dette betyder så, at ikke alt vores fiskevand ved åen er tilgængeligt.

De stræk, som er farbare og tilgængelige er:

Fra starten ved Ravnstrup, hvor der kan fiskes nedstrøms på østsiden ca. 2 km. Strækket her er særligt velegnet til flue, da det er en eng der bliver afgræsset, og der ikke er så mange træer/forhindringer, man skal uden om.

Nybro, hvor man kan fiske på vestsiden ca. 2,5 km. opstrøms, såvel som nedstrøms.

Kirkegården på Bakkelyvej. hvor man kan fiske ca. 500 meter nedstrøms og ca. 2,5 km. opstrøms

Vesbæk bro, hvor man kan fiske ca. 500 meter nedstrøms på østsiden og ca. 1 km. opstrøms både på øst og vestsiden. Bliver man på vestsiden, eller krydser over den gamle bro fra østsiden, kan man fiske yderligere ca. 1 km. opstrøms.

Grødeopsamlingspladsen ved hovedvej 26 på vestsiden: Her kan fluefiskeren få sig en på opleveren, ved at fiske sent om natten med nogle fluer der går højt i vandet.

Fordelen ved dette sted er at man fisker på helt nye fisk, frisk fra fjorden, og der er ikke så mange forhindringer. En fordel hvis man er ny i fluefiskeri om natten.
© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator