Kørselsvejledning og parkering

Parkeringspladser.

GPS-koordinater er noget rod, og giver ofte anledning til misforståelser. På Kraks kort opgives fem forskellige formater, der alle er mere eller mindre brugt i Danmark. Vi har her anvendt det format, der hedder WGS84DDM, også kaldet decimalminutter. Kun hvis din GPS er indstillet til det format, ender du det rigtige sted, så pas på!

Simested å

Borup Hede
Fra Skive-Hobrovejen, vej nr. 579, drejes der vest for Møldrup af mod Vester Tostrup. Følg Tingvej vest ud af byen. Lige vest for Simested å drejes til venstre ad Boruphedevej ind på heden, ind over kreaturristen, som holder fårene inde. Efter 3-400 meter finder du parkeringspladsen. Du kan ikke køre fra Skivevej og ind på heden, men der er en mulighed for at køre via Borup. GPS-koordinaterne er 56°36'57.2"N 9°25'46.9"E
Skivevej
Parkeringen finder du lige ved Skivevej, vej nr. 579, vest for Møldrup ved kilometersten 22,3. .Parkeringspladsen ligger på nordsiden af vejen, lige overfor udkørslen fra Ugelrisvej. GPS-koordinaterne er 56°36'41.9"N 9°26'7.2"E
Borup bro
Der må af hensyn til landbrugets store maskiner ikke parkeres ved broen. Parkering sker på græstrekanten i Borup by, ca. 300 meter vest for Simested å. Der er ikke skiltet, men du må gerne parkere på græsset. Du finder parkeringen ved at køre til Borup ad Boruphedevej, hvis du kører vest for vest for åen. Kører du øst for åen, så følg Ugelrisvej og drej ved skiltet til Borup. GPS-koordinaterne er 56°35'56.5"N 9°25'5.8"E.
Kvægbroen
Kvægbroen er en træbro, som du ser fra Ugelrisvej, ca 500 meter syd for afkørslen til Borup. Der er ingen regulær parkeringsplads, men du holder i vejkanten nord for Ugelrisvej 20, helst ved det opsatte skilt, hvis der er plads. Ikke lige ud for ejendommen. Ejeren bryder sig ikke om smækkende bildøre tidligt og sent. Fra parkeringspladsen går du ned til åen ad en markvej og gennem en indhegnet eng. Hvis du kan se broen ved åen, er du på rette vej. GPS-koordinaterne er 56°35'28.8"N 9°25'40.8"E
Vejsvinget
Parkeringspladsen ligger på østsiden af Ugelrisvej, mellem ejendommene Ugelrisvej 4 og Ugelrisvej 6, ca 400 meter nord for vejen til Skringstrup /(Herredsvejen). Der står et bord-bænkesæt og en skraldespand på stedet. Brug skraldespanden til småting, men tag hellere skraldet med hjem. Det er en flink, privat grundejer, der tømmer spanden – ikke kommunen. Du må ikke blokere opkørslen til arealet ovenfor, og du må slet ikke parkere deroppe! GPS-koordinaterne er 56°34'41.3"N 9°25'0.9"E
Løgstørvej
Parkering på den kommunale grødeopsamlingsplads lige ved Simested å, øst for Løgstørvej (vej nr 533) ved km 14,4 GPS-koordinaterne er 56°34'18.5"N 9°22'53.2"E

Skals å

Løvelbro,Ålborgvej
Der er en lille parkeringsplads med plads til to biler lige ved åen øst for Ålborgvej (vej nr. A13) ved km. 14,9. Parkeringspladsen ligger på 56°34'22.1"N 9°29'34.6"E Det er en lille plads og oversigtsforholdene er kritiske ved udkørsel fra pladsen, men vi må gerne holde ved Bistroen et par hundrede meter nærmere Viborg, og det kan anbefales.
Højspændingen
Fra Herredsvejen mellem Skringstrup og Bjerregrav drejes af mod nr 56b - 64, som er en fin grusvej. Fortsæt lige ud ad grusvejen til du er forbi alle ejendomme og tæt på en lille skov og en højspændingsmast. Her parkeres ved et ensomt fyrretræ, hvor der er skiltet. Det er strengt forbudt at køre helt ned til åen - det kan koste foreningen fiskeretten! GPS-koordinaterne er 56°34'7.6"N 9°28'13.5"E
Dalene
Det er kun for dem, der ikke er for ømme over deres biler. Fra Skals eller fra Skringstrup kører du til Ejstrup, som kun består af 4-5 gårde og et vejkryds. Kør ad Ejstrupvej mod øst ind i Ejstrup "by" og fortsæt ad jordvejen indtil den svinger 90 grader ca 1 km ude, hvor der parkeres på et græsstykke. Der er skiltet. Vejen er almindeligvis meget ringe og efter regn er den virkelig elendig. Du skal samme vej tilbage. Den vej der fortsætter fra parkeringspladsen slutter på en privat gårdsplads, så undlad venligst dette. GPS-koordinaterne er 56°33'29.2"N 9°26'41.5"E
Ejstrup bro
Af hensyn til landbrugets store maskiner må der ikke parkeres på broen eller i vejkanten tæt ved broen. Vi har en parkeringsplads ca 200 meter nord for broen, neden for det nye hus, brug den. Vejen hedder også Ejstrup Bro, men det skal du ikke lade dig forvirre af. Der er skiltet. GPS-kkordinaterne er 56°33'19.4"N 9°25'31.9"E
Løgstørvej
Vi parkerer på kommunens grødeopsamlingsplads lige ved åen og vest for landevejen (vej 533) ved 10,6 km. GPS-koordinaterne er 56°32'29.4"N 9°24'5.7"E

Fiskbæk å

Dambruget
Efterhånden en mærkelig betegnelse, da dambruget blev nedlagt for mange år siden, men der er dog stadig et ørredslagteri. Kør bag om Ravnstrup ad Nybrovej og drej ned ad Damvej. Drej til højre mod nr. 6. Når du passerer gården med en gul lade, deler vejen sig i to. Tag den venstre gren, det er den mindste og den dårligste, men det er den rigtige. Efter ca 200 meter parkeres ved vores skilt i højre side. Herfra spadserer du endnu 200 meter, indtil markvejen ender, og går gennem engen ned til åen, hvor fiskeriet begynder, der hvor pilekrattet hører op. Der kan kun fiskes på et kort stykke fra denne parkeringsplads, da det meste er utilgængeligt, men fint nås fra den modsatte side, se Nybro GPS-koordinaterne er 56°27'20.0"N 9°16'10.7"E
Nybro
Parkeringspladsen ligger lige der, hvor jernbanen krydser vejen mellem Ravnstrup og Stoholm. Du kører ind fra Ravnstrupsiden. Pladsen er et godt udgangspunkt for fiskeri både opstrøms og nedstrøms. Opstrøms anbefales det at gå på vestsiden af åen. Her kan man komme længst. GPS-koordinaterne er 56°28'6.3"N 9°15'19.1"E
Den gamle kirkegård
Et sted med en spændende historie. Her har ligget en kirke fra en gang i 1200 tallet og indtil den blev revet ned i 1905. Kirkegården er der stadig, så gå en tur gennem den. Du finder parkeringspladsen øst for Bakkelyvej, kort efter nr 8, hvis du kommer sydfra. Der er ikke skiltet, men der er en skrå afkørsel ind over marken. Gå over markerne ned til åen, hvor der kan fiskes i begge retninger. GPS-koordinaterne er 56°29'6.1"N 9°14'44.8"E
Vesbæk bro
En fin parkeringsplads med borde og bænke, tæt ved åen. Pladsen ligger der hvor Kirkebækvej krydser åen, ikke langt fra Sparkærvej (vejen mellem Sparkær og hovedvejen Skive-Viborg). GPS-koordinaterne er 56°30'11.8"N 9°15'18.3"E
Grødeopsamlingspladsen ved Skivevej
Som navnet siger, er det den kommunale grødeopsamlingsplads, som du finder, der hvor hovedvej A26 mellem Viborg og Skive krydser åen i Fiskbæk ved km 10,3. Parkeringsforholdene er gode nok, men fiskeriet er ikke meget værd, hvis du da ikke lige går efter skaller og meget små ørreder. GPS-kkordinaterne er 56°30'44.9"N 9°18'13.9"E

Jordbro Mølleå

Stoholm bro.
Der er ikke nogen egentlig parkeringsplads og ikke noget skilt, men der er lige plads til biler i rabatten mellem vejen og cykelstien. Du parkerer tæt på Stoholm bro på Lundegårdsvej. GPS-koordinaterne er 56°29'10.3"N 9°9'30.1"E
Rodzoneanlægget
Man skal være lokalkendt for at opdage, hvor rodzoneanlægget er, men kør fra Stoholm og nord ud af byen ad Skalmstrupvej, som starter lige vest for åen. Parker på et lille, trekantet græsareal overfor Skalmstrupvej 15. Der er ikke skilt. Der går en slags sti ned til åen, og du kan fiske til begge sider. GPS-koordinaterne er 56°29'27.4"N 9°9'38.8"E
Den lille Tømrer
Videre ud ad Skalmstrupvej finder du ved nr 17 en lille parkeringsplads efter ejendommen. Der er ikke meget plads, men der kan være en bil eller to. Herfra følger du en lille sænkning i terrænet tæt på skoven ned til åen. Der er noget ufremkommeligt og enten fugtigt eller rigtig vådt, så vær forberedt på en spændende tur. GPS-koordinaterne er 56°29'54.0"N 9°9'50.4"E
Gammelstruplejren.
På østsiden af Jordbro å hedder vejen Birkesøvej i den ene ende og Gammelstrupvvej i den anden ende. Kør ind ved afkørslen til Birkesøvej 19-25 og fortsæt ligeud til lejren, som har nr 23. Parker ved vores skilt - ikke andre steder - og gå den korte vej ned til åen. GPS-koordinaterne er 56°30'22.4"N 9°10'40.8"E
Birke sø
Parkering på den store, offentlige parkeringsplads ved Birke sø. Vejen hedder her Birkesøvej. Herfra er der en god spadseretur på 7-800 meter ned til åen, men det er en fin tur. Gå ad vejen nord om søen og gå enten ned til spejderhytten eller gå ind på det offentlige hedeareal. Skoven på venstre side af vejen ned til spejderhytten er privat, og vi har ikke fiskeretten på deres del af åen. GPS-koordinaterne er 56°30'36.7"N 9°11'25.5"E
Jordbro Mølle
Vi parkerer på den offentlige parkeringsplads på A26 ved km 16,8, lige ved åen. Ejendommen ved siden af har adressen Skivevej 260. Der er ikke skiltet, da det er en offentlig plads. Herfra kan du fiske både op- og nedstrøms. Opstrøms har vi kun fiskeretten på Skive-siden, nedstrøms har vi fiskeret på begge sider, men brug Viborg-siden, der har vi det længste stykke, og her der der trådt en sti. GPS-koordinaterne er 56°31'55.6"N 9°12'25.8"E

Karup å

Karlos eng
Parkeringen finder du ved gården Lundholmvej 6, Karup, på vestsiden af Karup å. Lundholmvej hedder Rørgårdsvej på Viborg-siden af Karup å. Takket være et flot samarbejde med lodsejeren Karlo Hansen har vi lov til at køre over engen og ned til skoven, hvor vi har vores hytte. Du skal selv tager det elektriske hegn af, inden du kører ind i engen, og du skal hver gang straks sætte det på plads igen. Både nat og dag og uanset om du kan se nogle dyr eller ej. Følg den klippede kørevej øst om den lille dam, ellers sidder du nok fast. Hvis engen er for blød til at køre i, sætter Karlo et advarselsskilt op. GPS-koordinaterne er 56°20'22.2"N 9°6'24.5"E
Karlos gård
Hvis engen ikke er til at køre i, eller hvis du ikke har mod på turen, må du parkere ved gården og gå ned til åen.
Høgild Bro.
50 meter vest for Høgild bro er der en fin parkeringsplads lige ved vejen, som her lige har skiftet navn fra Rørgårdsvej til Lundholmvej. Parkeringen er for både Viborg Sportsfiskerforening og Aulum-Haderup sportsfiskerforening, og det samme er fiskeretten, så lad dig ikke forvirre af skiltene. GPS-koordinaterne er 56°20'47.7"N 9°6'16.8"E
Agerskov dambrug.
Vejen ved Agerskov dambrug hedder Agerskovvej fra den ene side og Urhanevej fra den anden. Vælg Vallerbækvej syd ud af Karup eller Munklindevej fra Kølvrå. Vi har ingen egentlig parkeringsplads på stedet, men der kan holde et par biler i vejkanten ved træbevoksningen på Viborg-siden. Der er ingen skilt. Nedstrøms begynder vores fiskeret ved vejen - opstrøms skal du gå 3-400 meter langs kanalen, inden du finder åen opstrøms dambrugets opstemning. GPS-koordinaterne er 56.14.51,5N 09.11.28,3E
Kim Jensen
Følg Vallerbækvej ud af Karup og kør ind ved nr. 106. Kør venstre rundt om gården og fortsæt ad markvejen, så langt det kan lade sig gøre. Det er lidt forskelligt fra år til år, alt efter årstiden og hvad Kim dyrker. Normalt parkerer man ved læbæltet og går resten af vejen. Der er ikke skiltet. GPS-kkordinaterne er 56.14.14,7N 09.12.2,8E
Vallerbækvej 116
Kør op langs den lange staldbygning og parker ved jægernes hus, der ligger sammen med de andre bygninger. Det er jægernes hus, og vi har ingen ret til at benytte det. Herfra er der 3-400 meter at gå til åen. GPS-koordinaterne er 56.13.33,8N 09.12.55,4E

Vorgod å

Gåsdal bro (adgang til begge sider)
Du må ikke parkerer på eller lige ved broen, men i en lille granskov ca. 200 meter vest for broen, er der parkeringspladser, helt inde mellem træerne. Vejen hedder Gåsdalvej til den ene side og Rabechsmindevej til den anden side. Fra denne parkeringsplads, midt på vores fiskestykke, kan du fiske både op- og nedstrøms på begge sider. GPS-koordinaterne er 55°59'25.4"N 8°42'32.4"E

Den røde lade (vestsiden)

Parkeringen er ved Gåsdalvej nr 19. Der er skiltet. GPS-koordinaterne er 55°58'41.0"N 8°42'22.1"E

Skrænten (vestsiden)

Parkering foregår ca 500 meter nord for jernbanen, hvor åen kommer ganske tæt på vejen. Kommer du sydfra, drejes fra Arnborgvej ind ad Ahlersvej, drej ind ad grusvejen (den hedder Gåsdalvej, men der er vist ikke noget skilt) og kør over jernbanen. Nordfra følger du Gåsdalvej så tæt på åen som muligt. Man parkerer i vejsiden, der er ikke skiltet. GPS-koordinaterne er 55°58'11.9"N 8°41'44.2"E

Ødegården (østsiden)

Følg Nr. Viumvej nord ud af Troldhede, drej ind ved nr. 3-7 og kør, til vejen ender. Så holder du ved Ødegården. Herfra har vi fiskeretten ubrudt ned til jernbanebroen, det er ca. 12 km. GPS-koordinaterne er 56°0'7.3"N 8°43'19.8"E
© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator