Simested å, beskrivelse

Simested å er kendt for sin unikke stamme af meget store havørreder, og for de meget smukke omgivelser. 


Her er vi blevet sparet for forurening gennem en menneskealder, og denne klarvandede dybe strøm kaster hvert å mange rigtig store fisk af sig. 


Nedstrøms Skinders bro slynger åen sig gennem den 450 ha. fredede Borup Hede, et smukt og stærkt kuperet lyngområde med den karakteristiske 27 meter høje Brakbjerg, hvorfra der er en storslået udsigt over ådalen. Netop her nedenfor Brakbjerg ligger en af åens store kendte gydepladser hvor man i december kan se de store havørred på leg. Her og mange kilometer nedstrøms er strømmen hurtig, åen er fyldt med dybe huller, store sten og lange gruspartier i bunden. 


Nedstrøms Borup bro ændrer åen og landskabet langsomt karakter, man føler fjordens nærhed, strømmen bliver roligere, landskabet åbner sig, der bliver højt til himlen og man får en helt anden karsk og storladen naturoplevelse. 


De hundreder og atter hundreder af havørreder, der hvert år tager på brudefærd i Simested å, skal alle igennem dette stykke, og specielt i perioden juni til august, fanges der utrolig mange store blanke opgængere på disse nedre stykker. 


Foreningen har fiskeretten på begge sider af åen, fra Skinders bro til udløbet i Hjarbæk fjord, ialt omkring 18 km åbred.© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator