Å-ansvarlige

Å-ansvarlige for Viborg Lystfiskerforenings fiskevand: Hvis du har spørgsmål vedr. de enkelte åer, eller hvis du oplever problemer ved fiskevandet eller måske har en god idé, så kan du kontakte den person i bestyrelsen der har ansvaret for den pågældende å:


Hvis du har spørgsmål vedr. de enkelte åer, eller hvis du oplever problemer ved fiskevandet eller måske har en god idé, så kan du kontakte den person i bestyrelsen der har ansvaret for den pågældende å:


Vorgod å.

Jørgen Buch

Mail: formand@vvsf.dk

3013 9562


Fiskbæk å.

Johnny Auchenberg
Mail: johnny@vsf.dk
2043 0135

Jordbro å:

Vagn Rasmussen

Mail: vagn@vsf.dk

tlf.:2781 5218


Karup å:

Henrik Ravn

henrik@vsf.dk

tlf.: 5198 2095 


Simested å:

Peter Ballentin

Springtand@privat.dk

tlf.  2030 0654


Skals å:

Kenneth Elkjær

Kenneth@vsf.dk

2868 0605


Hald sø og båden

Jens Drengsgaard

Jens@vsf.dk

tlf. 3048 7902

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator