Viborg Lystfiskerforenings både på Hald sø

Den ene båd ligger ved bådpladsen ved Skytteholm i den nordlige ende af Hald Sø. Båden ligger ca 100 meter henne ad stien med bådene, ud for en jernstolpe med et skilt med AM. Det er en RYDS jolle med presenning over.  Presenning og det underliggende træskelet skal lægges omhyggeligt på efter brug. Få farvemarkeringerne til at passe sammen, så går det.

Læg mærke til fortøjningen, når du tager båden, og fortøj på nøjagtig samme måde, når du afleverer den.Den anden båd ligger ved bådpladsen ved Dollerup i den sydlige ende af søen. Man parkerer ved den gamle fabrik, og gå de ca 200 meter ned til vandet, Båden finder man ca 100 meter mod øst ved en pæl mærket AT.

Det er en glasfiberjolle, lys med orange elementer. Båden er overdækket med en blå pressenning, som skal lægges omhyggeligt på igen efter brug. Det kan være lidt hårdt, men start med at få snuden på plads, så går det.

Læg mærke til fortøjningen, når du tager båden, og fortøj nøjagtig på samme måde, når du afleverer den.

Båden har et mærke med nr 202.Begge både er fortøjet ude i vandet, så en af deltagerne skal have waders med. Både og årer er låst med kodelåse, så man skal kende koden, inden turen. Det er meget vanskeligt at se tallene på kodelåsene , hvis det ikke er helt lyst, så tag lygte eller telefon med.

Hvis du ikke kender koden, så skriv en mail til formand@vibfisk.dk og en til morten@vibfisk.dk - så får du den. Når koden skifter, får alle medlemmer en mail.


Bådene kan bookes for de timer, man skal bruge. Booking foregår nederst på denne side. Du skal bruge dit medlemsnummer for at booke. Du kan kun have een booking stående ad gangen - når den reserverede tid er udløbet, kan du straks reservere en ny. Bådene vil være til rådighed hele året, men hvis vi på grund af is eller reparation er nødt til at tage dem op, meddeles det her på siden.


Når du har en båd, har du samtidig fiskeret for 2 personer. Den ene person skal være medlem af VLF og den, der har booket båden, den anden behøver ikke være medlem af VLF, men skal have statsligt fisketegn. Der må anvendes 2 stænger pr. mand.


Sejlads er helt på medlemmets eget ansvar - foreningen kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejlads og fiskeri fra båden. Der er 2 redningsveste i båden ved Skytteholm, men ingen i båden ved  Dollerup, da der ikke er noget opbevaringsrum i båden. Vestene i båden er ofte både våde og klamme, så vi anbefaler, at brugerne selv medbringer redningsveste. Der er lovkrav om, at man medfører redningsveste.


Der er årer, et anker, en øse og stangholdere. Der må ikke bruges motor på Hald sø.


Skader på båd eller fortøjninger eller andre problemer med båden skal straks meddeles til foreningen på tlf. nr. 2814 6352.


Søkort med fredningszoner finder du hjemmesiden under ”Kort over Hald sø”.


Mindstemål og fredningstider er:

Ørred: 40 cm, fredet 1. november - 31. marts

Gedde: 60 cm, fredet 16. marts - 30. april

Ål: 45 cm, ingen fredningstid

Agnfisk må kun bruges, hvis de er fanget i Hald sø.


_____________________________________________________________________________________________


 

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator